SKOLEHAGESEMINAR 19. MARS

Skolehageseminaret var arrangert i regi av Mørkveien Natur og Kultursenter med støtte fra Fylkesmannen i Østfold. 24. deltakere deltok som representerte 13 barnehager og skoler i Østfold og Akershus fylke deltok på seminarer.

Hovedmålet med seminaret var å presentere og inspirere pedagogisk personale i barnehage/skole, og andre interesserte, til å ta i bruk skolehagen og naturens spisskammer som et verdifullt pedagogisk virkemiddel – lære ved å gjøre.

 Et annet mål med arrangementet var å inspirere barnehage- og skoleansatte til å etablere egne økologiske skolehager, og ta i bruk økologiske matvarer i matlagingen i barnehagen og i skolen.  Dette for å gjenopprette forbindelsen mellom fysisk aktivitet og mat, slik at spesielt den oppvoksende generasjon skal få et konkret forhold til livsprosessene i naturen, praktisk arbeid, og til veien fra jord til bord.

DSC_0258      DSC_0259

Skolehage- begrunnet i rammeplan for barnehage og læreplaner

Kirsty McKinnon jobber som rådgiver ved Bioforsk Økologisk og har skolehage og økologisk småhagebruk som hovedarbeidsfelt. Hun har skrevet boken Kjøkkenhage – dyrk økologisk for norsk klima.

Linda Jolly arbeider som forsker og lærer ved Seksjonen for Læring og Lærerutdanning ved Universitet for Miljø og Biovitenskap. Hun har arbeidet som biologi-, hagebruks- og landbrukslærer i skolen på alle klassetrinn i over 30 år.

IMG_4802 Kirsty[1]       Linda

Kirsty McKinnon og Linda Jolly presenterte, gjennom bilder og eksempler hvordan den økologiske skolehagen som pedagogisk ressurs kan forankres i barnehagens rammeplaner og skolens læreplanverk. Deltakerne fikk masse tips om hvordan man i praksis kan starte og drive en skolehage, alt fra verdens minste hage (spireglasset) til den større skolehagen som for eksempel skolehagen på Tingvoll. De lærte deltakerne å lage frøposer, så og prikle planter. De ga en introduksjon til praktisk kompostering i barnehage og i skole, og forklarte viktigheten av å kompostere og lage egen jord. Dette fordi kompostering er et viktig pedagogisk virkemiddel for å lære om bærekraft i en større sammenheng.

delt jobber        Papirpotter        praksis kurs

Lise Halvorsen, leder av senteret la frem hvilke muligheter skolehagen har til å utvide innholdet i barnehagen og skolen, fra det tradisjonelle norske til mer mangfold, der minoritetsspråklige kan få bruke sine tidligere erfaringer, for å møte det ”unormale for dem” i vår kultur, det tradisjonelle norske. Dette er viktig for identitetsdanningen, for tilegning av andrespråk (begrepsforståelse – få bakgrunnserfaringer som kjennetegner innholdet i dem) og for lese og skriveopplæringen.Eksempler som ble lagt frem var å bruke hagen som inspirasjon for dyrking av mat (ikke bare norske vekster), men også grønnsaker som brukes i andre land. Hagen er også inspirasjon for tverrkulturell kunst og håndverk som for eksempel tegning, maling, sløyd, teater og musikk.

 DSC_0251       DSC_0248

EN STOR TAKK TIL;

våre sponsorer; Fylkesmannen i Østfold for økonomisk støtte, Aspegaard as for bålpannen. Øko-Kompaniet as som ga oss rabatt på grønnsakene til woken, Nelson Garden som ga oss økologiske frø til å dele ut til deltakerne og for drivbenkene, dyrkelamper/varmelamper. En takk også til Bye for økonomisk hjelp til vedkomfyr.

Kjøkkenpersonalet for anledningen var Ann Kristin Andreassen og Grethe Gundersen. Takk for all hjelp!!