Vi er kommet igang! Endelig!

Etter langt om lenge, lengre enn langt, er vi nå i starten på etableringen av vårt natur og kultursenter.

Det er fortsatt mye å gjøre og vi «blir til mens vi går». Aktivitetstuen pusses nå opp for å bli lun og varm til inneaktiviteter til vinteren. Hagen dreneres i løpet av forsommeren og drivhuset settes opp. Deretter skal «Hjertehagen» få opphøyde bed med flerårige urter og spiselige blomster.

Skolehageseminaret ble avholdt 19 september og ble veldig godt mottatt. 29. mai er det kurs i Naturens som skattekiste for samlingsstunden med foredragsholder Trude Brendeland. Hun har skrevet boken «Magiske samlingstunder».

I disse dager er vi i kontakt med Østfold Bygdekvinnelag for å få kvalitetssikret innholdet i vår flidklubb for barn i alderen 7 – 12 år. Til høsten blir det kurs for barn og voksen i spiselige sopper. Moss sopp- og nyttevekstforening vil kvalitetssikre innholdet i dette kurset. Det vil bli strikkekurs for nybegynnere for barn med voksen til vinteren. Og flere kurser er på gang.

Vi vil holde dere oppdatert på utviklingen av senteret, oppbygging av hage og drivhus med mer. Og legge ut aktiviteter og kurser fortløpende. Velkommen til oss!!

Daglig leder Lise Halvorsen